Daňový režim dlhopisov sa vracia do stavu, ktorý platil do konca roka 2022

V Zbierke zákonov bola 18. apríla zverejnená novela zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne novelizuje ustanovenia týkajúce sa zdaňovania iných ako štátnych dlhopisov.

Novelou zákona boli od 1. januára 2023 výnosy z dlhopisov, ktoré vyplácajú slovenskí daňoví rezidenti považované za príjmy zo zdrojov na Slovensku a podliehali zrážkovej dani. Výška zrazenej dane bola v závislosti od rezidencie zahraničného investora v rozmedzí od 0% do 19%, v extrémnych prípadoch až 35%. O tejto zmene sme vás bližšie informovali v našom predchádzajúcom článku

Aktuálnou novelou zákona o dani z príjmov, ktorú poslanci schválili na marcovej schôdzi parlamentu, sa režim zdaňovania korporátnych dlhopisov vracia do stavu k 31. decembru 2022. Výnosy z dlhopisov, ktoré plynú slovenským daňovým nerezidentom s účinnosťou od 18. apríla 2023 nie sú zdaniteľné na Slovensku.

Zdroj správ