Nezabudnite na podanie daňových priznaní

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je 31. marec 2023. Do tohto termínu je potrebné príslušnú daň aj zaplatiť.

Daňovníci môžu podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace a o šesť kalendárnych mesiacov v prípade, ak má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí. 

Zdroj správ